Ürünler

Şasi parçalarımız gibi yüksek güvenlik seviyesindedirler.

Dİreksİyon Mİlİ

Araçların yoldaki hareket kabiliyetlerini, dönüşlerini gerçekleştiren ve yine şasi parçalarımız gibi yüksek güvenlik seviyesinde değerlendirilen parçalarımızdır.

Yandaki resim Fiat Yeni Doblo projesinde kullanılmak üzere üretmiş olduğumuz direksiyon miline aittir.