Kurumsal

Kurumsal Değerler...

Kurumsal Değerler


Çalışanlarımızı odaklı ve sürekli geliştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği

Değişim ve Gelişime Açıklık

Yenilikçi Olmak ve Yaratıcı Fikirleri Desteklemek

Etik Olmak

Odaklanmış Sürekli İyileştirme

Çevreyi Korumak ve Topluma Değer Katmak

Paydaş Odaklılık

Katılımcılık (Çalışanların Katılımı)