background

Kurumsal Değerler

* Çalışanlarımızı odaklı ve sürekli geliştirmek
* İş Sağlığı ve Güvenliği
* Değişim ve Gelişime Açıklık
* Yenilikçi Olmak ve Yaratıcı Fikirleri Desteklemek
* Etik Olmak
* Odaklanmış Sürekli İyileştirme
* Çevreyi Korumak ve Topluma Değer Katmak
* Paydaş Odaklılık
* Katılımcılık (Çalışanların Katılımı)