background

İş Güvenliği

“SIFIR” iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek ve “KAZALAR ANCAK BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK ÖNLENİR” prensibi ile iş güvenliği ve sağlığı faaliyetlerine tüm çalışanların katılımının sağlanmasıdır.

Hedeflerimiz;
Çalışma şartlarına uygun kişisel koruyucuları tespit etmek ve çalışanların kullanımını sağlamak

Makine ve tesisler bünyesinde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmek ve iyileştirmek

Yangın risklerine uygun tesisat yapılması ve kontrollerin yapılmasını organize etmek

Tüm alanların denetlenmesini sağlamak

İş güvenliği kurallarının dokümante edilmesi, sonuçların istatistiklerinin tutulması ve duyurulması

Çalışanların iş güvenliği riskleri konusunda fikirlerine başvurulması

Tehlike ve risklerin bertaraf edilmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve devreye alınması

Çalışma şartlarının ergonomik hale dönüştürülmesi

Acil durumlara karşı planlar yapılması ve uygulanmasının organize edilmesi

Yasal yönetmeliklerin gereklerinin takip edilmesi ve uygulanması

Kaza öncesi ve sonrası risklerin tespiti edilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için risk değerlendirmeler yapılması ve aksiyonlar alınması

Çalışanların bilincini artırmak için duyurular, konuşmalar, işaretler, eğitimler, tatbikatlar ve sunumlar yapılması

Araçlar ile yapılan taşıma ve kaldırma faaliyetlerinde emniyet tedbirlerini artırmak ve kontroller gerçekleştirmek

Yüksekte ve çukurda yapılan çalışmalarda emniyet tedbirlerini tüm çalışanlarımıza ve hizmet firmalarımıza uygulamak ve yenilikleri sahaya yansıtmak.