background

İ.K. Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Firmamızın “en değerli varlığı İnsandır” felsefesi ile, firmalarımızın Misyon, Vizyon ve Kurumsal değerlerini desteklemek, tüm paydaşları memnun edecek iş sonuçlarına ulaşmak ve global rekabet şartlarında firmalarımızın Stratejik amaçları ve hedeflerine ulaşmak için değer yaratacak insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamak, ana politikamızdır.


Şirketler Grubumuz;
   * Kurumsal değerlere bağlı,
   * Paydaş beklentilerine duyarlı,
   * Gelişim ve değişime açık,
   * Yenilikçi ve yaratıcı,
   * Firmalarımızın marka değerleri ve itibarlarına katkı yapan,
   * Bireysel sorumlulukları ile toplum içinde örnek bireyler için çalışılması tercih edilen bir şirketler grubu olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları politikamız;
   * Şirketler Grubunun etik değerlerine bağlı, vizyon, misyon ve kurumsal değerlere uygun davranışlar geliştirecek çalışanları istihdam etmek,
   * Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak, bu amaca yönelik verimli ve çok yönlü eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
   * Çalışanlarımız arasında açık, şeffaf ve yakın iletişimi sağlayacak bütün ortamları yaratmak,
   * Çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşamları arasındaki dengeyi gözetmek, motivasyonlarını ve bağlılık düzeylerini yüksek tutmak amacı ile faaliyetler, organizasyonlar gerçekleştirmek,
   * Çalışanlarımızın yaratıcılık, yenilikçilik ve katılımcılığını teşvik etmek,
   * Bir ekip olmak, takım ruhu yaratmak, biz duygusunu geliştirmek,
   * Çalışanlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk projeler gerçekleştirmek, insana ve çevreye duyarlı olmalarını sağlamaktır.