background

OPTIMUM

Taşıma ve İmalat için Optimize Edilmiş Dağıtık Kontrol Sistemi ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformunun Geliştirilmesi
Taşıma ve İmalat için Optimize Edilmiş Dağıtık Kontrol Sistemi ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformunun Geliştirilmesi

OPTIMUM, Avrupa Birliği çerçeve programlarından ITEA3 kümelenmesi çatısı altında 6 ülkeden 18 şirket ve kurumun yer aldığı bir Ar-Ge projesidir. DİA ve ERSTE ile beraber ERMETAL'de Türkiye konsorsiyumu olarak uluslararası projeye dahil olmuştur. «1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı» kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
TÜRKİYE KONSORSİYUMU
DİA, ERMETAL, ERSTE
ULUSLARARASI PROJE KONSORSİYUMU Almanya
DEMAG, COMNOVO,IFAK, NXP, THORSIS, TARAKOS, University of Rostock
İspanya
EZERIS, MAGTEL, SOTEC CONSULTING
Birleşik Krallık
C4FF
Kore
DASAN HANDYSOFT, ETRI
Romanya
BEIA
OPTIMUM PROJESİ AMAÇ VE HEDEFLERİ
  • Malzeme taşıma prosesinde akıllı yazılımlar kullanan dağıtık kontrol sistemlerinin kullanılması
  • Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde Endüstri 4.0 uygulamalarına adım atılması
  • Geliştirilecek yazılımlar sayesinde 3D mühendislik, sanal görev atama ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Akıllı üretim ve taşıma sistemlerinde kullanılması ile daha esnek ve güvenli bir taşıma süreci sağlanmış olması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi
  • Güvenlik, sanal görevlendirme ve denetleme alanlarında uygulanacak yaklaşımların kullanılması
ULUSLARARASI PROJE KONSORSİYUMUNDA ERMETAL’in SORUMLULUĞU
  • Kullanım senaryoları ve gerekliliklerin tanımlanması
  • Güvenlik ve emniyet çerçevesinin geliştirilmesi
  • OPTIMUM dağıtık kontrol platformu simülasyonu
  • Akıllı taşıma ve üretim demonstrasyonu ve gerçekleştirilmesi
PROJEDEN HABERLER 12 Ocak 2018
Avrupa Birliği çerçeve programlarından ITEA3 kümelenmesi altında faaliyetleri devam eden OPTIMUM projesi, TÜBİTAK tarafından 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
03-07 Eylül 2019
Uluslararası proje koordinatörü olan Demag, 200. kuruluş yıldönümü kapsamında 3-6 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Wetter kentinde küresel ve yerel iş ortakları ile bir araya geleceği 'September in Wetter' etkinliği düzenlemiştir. Bir bölümü halka açık gerçekleştirilen etkinlikte Demag, katılımcılara fabrika tanıtımı gerçekleştirmiş, ayrıca OPTIMUM projesinin uluslararası proje ortaklarına demonstrasyonlarını etkinlikte sergileme çağrısında bulunmuştur. Türkiye konsorsiyumu ile beraber Ermetal'in de katılım sağladığı etkinlikte uluslararası proje konsosrsiyumundan toplam 6 demonstratör sunumu gerçekleştirilmiştir.
14-15 Temmuz 2020
Hannofer Messe tarafından düzenlenen dijital günler etkinliğinde, OPTIMUM projesi kapsamında geliştirilen masaüstü demonstratörün tanıtımı yapılmıştır. Uluslararası proje konsorsiyumunun dijital ortamda gerçekleştirilecek Hannover Messe fuarına katılım kararı alması üzerine, Türkiye konsorsiyumu da Ermetal kullanım senaryolarının masaüstü demonstratör üzerinde gösterileceği bir video ile etkinliğe dahil olmuştur. Etkinlik süresince ziyaretçilere dijital ortamda OPTIMUM projesi ve kullanım senaryoları hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ermetal demonstrasyonu ve tanıtım videosunun da yer aldığı sanal fuara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Tıklayınız

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

 

KULLANIM SENARYOLARININ TANIMLANMASI

 

1-Yeni rulo girişi ve depolanması

                Hedefler:

Tedarikçiden gelen yeni sac rulonun kabulü

Vincin ruloyu kamyondan stok alanına otomatik olarak taşıması

Vincin ruloyu stok alanında doğru yere bırakması

                Kazanımlar:

Stok durumu hakkında netliğin arttırılması

Otomatik taşıma sistemi sayesinde verimlilik ve güvenliğin geliştirilmesi

İş güvenliğinin arttırılması: Kreyn, stok alanında yer alan ruloların ağırlık, genişlik, çap, malzeme gibi bilgilerini biliyor olacağından, kamyondan stok alanına rulo taşınması sırasında stok alanında operatör bulunmaz

Hassas konumlama: Kreyn ruloyu yüksek hassasiyetle doğru konuma yerleştirir (Mevcut durumda rulonun hassas konumlandırılması operatörün kabiliyetine bağlıdır

                Sonuçlar:

Rulonun kamyondan stok alanına otomatik aktarımı

Stok alanındaki ruloların konum, ağırlık, çap ve genişlik bilgilerinin tutulması

Kreyn her bir rulonun konum ve durumunu bilecek

Kreyn, üretim için stok alanından hangi rulonun alınacağını bilecek

Kreyn ruloyu nereye götüreceğini ve nereye bırakacağını bilecek

Tüm bu rulo aktarım işlemleri kreyn tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek

Stok alanındaki ruloların taşıma ve konumlaması operatör kontrolü gerektirmeyecek

 

2-Rulonun stok alanından kesme makinasına aktarımı

                Hedefler:

Rulonun stok alanından sac dilimleme hattına kreyn ile otomatik aktarımı

                Kazanımlar:

Verimlilik artışı; vincin istenilen konuma otonom hareketi verimliliği arttıracaktır.

Güvenlik artışı; Sistemi kontrol etmek üzere bir operatöre ihtiyaç duyulmaması, potansiyel kazaları önleyecektir. Böylece iş güvenliği arttırılacaktır.

                Sonuçlar:

Manuel taşıma işlemleri ortadan kaldırılacaktır. Stok alanından sac dilimleme hattına tüm taşıma işlemleri kreyn tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Kreyn tüm ruloların konumunu biliyor olacaktır.

 

3-Sac Rulo Dilimleme

                Hedefler:

Sac rulo dilimleme makinasının sürekli çalışmasının ve doğru sac rulonun dilimlenmesinin garanti altına alınması

Daha yüksek operatör ve makine güvenliği

                Kazanımlar:

Sürekli ve doğru rulo beslemesi sayesinde, kayıp zamanlar azaltılacaktır.

                Sonuçlar:

Makas hattına sürekli ve doğru rulo beslemesi

Daha yüksek operatör ve makine güvenliği

 

GEREKLİLİKLERİN TANIMLANMASI

Tehlike durumunda, sistemin otomatik olarak güvenlik durumuna geçmesi

Konum ve pozisyon bilgisi sağlanması ve bilginin vince aktarılması

Kreynin, bir iş emrini tamamladığında, sıradaki iş emrinin vince otomatik atanması

Kreyn ve diğer çevresel faktörler arasında mesafe kontrolü sağlanılması

Sallanma karşıtı kreyn fonksiyonu uygulanması

Vincin, rulonun taşınmaya hazır olduğunu bilmesi

Rulo taşıma için insan-makine etkileşimi desteği sağlanması

Taşınan yükler, diğer makineler, operatör ve engeller arasında çarpışmanın önlenmesi

 

GÜVENLİK VE EMNİYET ÇERÇEVESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Uluslararası proje konsorsiyumu tarafından ortak çalışma ile hazırlanan “Endüstriyel uygulamalarda farkındalık fonksiyonları, güvenlik ve emniyete dair teknolojinin bilinen durumu” dokümanında iş güvenliği ile ilgili konular Ermetal tarafından tanımlanmıştır. İş güvenliğine ilişkin, bir sac rulosunun taşınması sırasında uyulması gereken kurallar ve uygulamalar Ermetal’in tanımlamaları ile bu dokümana dahil olmuştur.

 

Bir diğer uluslararası proje dokümanı olan “Farkındalık, güvenlik ve emniyet çerçevesinin belirlenmesi” dökümanı, Ermetal’in iş güvenliği ile ilgili konulardaki katkısı ile hazırlanmıştır. Bu dokümana yönelik olarak, Ermetal İş Güvenliği Departmanı tarafından, rulo kesme atölyesi  (sac ambarı) ve genel üretim alanlarındaki iş güvenliği tecrübesi ve alınan önlemler ışığında akıllı taşıma ve üretim sistemlerinin muhtemel riskleri analiz edilmiştir.

 

Ortaya konan dokümanlar, IIoT tabanlı Endüstri 4.0 a yönelik geliştirilen ve geliştirilecek sistemlerin hem yazılımsal hem de donanımsal noktada içermesi gereken güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarının sınırlarını çizmektedir.

 

KULLANIM SENARYOLARINA BAĞLI SİMÜLASYON MODELLEME

Ermetal kullanım senaryolarında uygulama alanı olan sac ambarı ve içerisindeki kullanım senaryolarındaki fonksiyonları yerine getiren kreyn, sac ruloları, dilimleme makası, kamyon gibi araçların 3B modellemesi yapılmıştır. Uluslararası proje ortaklarından alınan destek ile, hazırlanan 3B modeller de kullanılarak kullanım senaryolarının simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

 

KULLANIM SENARYOLARININ DEMONSTRASYONU

OPTIMUM projesi kapsamında akıllı taşıma ve üretim sistemini gerçekleştirmek üzere Türkiye Konsorsiyumu ve uluslararası proje ortakları tarafından çeşitli yazılımlar, arayüzler ve uygulamalar ortaya konmuştur. Yapılan bu çalışmaların güvenilirliği, bilgisayar analizleri ya da simülasyonlar üzerinde test edilmesinin ötesinde gerçek fiziksel ortamda da test edilmesini gerektirmektedir. Projenin erken aşamalarındaki fiziksel ortam testlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla masaüstü ölçekte bir demonstrasyon hazırlanmıştır. Hazırlanan demonstrasyon üzerinde Ermetal kullanım senaryolarını izlemek için tıklayınız