background

İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları

Ermetal Group çalışanlarının uyması gereken iş etiği kuralları Ermetal Group Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir. Ermetal Group kuruluşundan buyana sahip olduğu değerler, uyguladığı yüksek iş standartları, saygınlığı ve güvenilirliği ile çalışanlarının ve iş ortaklarının birlikte çalışmaktan gurur duyduğu bir kuruluş olmuştur.

Ermetal Group’u ayrıcalıklı kılan bu özelliklerinin sürdürülebilmesi ve içinde bulunduğumuz, hızla değişen toplumsal ve ekonomik koşullar, Ermetal Gruop olarak bağlı olduğumuz etik değerlerimizi daha sağlam bir şekilde oluşturma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu etik değerlerin yaşatılmasının ve etkinliğinin, bu değerlerin yazılı kurallar haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılması yoluyla mümkün olacağı görüşündeyiz.

Bu nedenle, tüm Ermetal Group çalışanları için İş Etiği Kuralları hazırlanmıştır. Bu kurallar uzun yıllar başarılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken oluşan Ermetal Group değerleri ve çalışma prensipleri üzerine kurulmuştur. İş Etiği Kuralları, şirketlerimizi ve çalışanlarımızı korumanın yanı sıra, tüm karar ve faaliyetlerimizde belirleyici olan kanunların, düzenlemelerin ve şirket içi prosedürlerin ötesinde bizlere yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir.

İş Etiği Kuralları içerisinde yer alan ilkeleri ve bu ilkelerin dayandığı değerleri bilmek, anlamak, içselleştirmek ve bunlara uygun hareket etmek Grup Şirketlerimizin Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri dahil tüm Grup çalışanları olarak hepimizin sorumluluğudur.

Ermetal Group çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurul’a bildirimleri gizli tutulmaktadır. İnceleme ve soruşturma Etik Kurul Çalışma İlkeleri çerçevesinde ve gizlilik içinde yürütülür.

Etik bildirimler için aşağıdaki kanallardan iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Telefon: 0 507 980 20 00

Posta: Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi A.Ş.

Etik Kurulu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1. Nilüfer Sokak, No:5 P.K. 16110 Osmangazi / BURSA